Producenci

Nowe produkty

„Letnia promocja – montaż gratis” w salonie Multi-Form Wrocław

W lipcu i sierpniu w salonie Multi-Form we Wrocławiu obowiązuje promocja „Letnia promocja – montaż gratis”.

W ramach promocji przy zakupie paneli laminowanych Swiss Krono z kolekcji Aurum lub Platinium klient otrzymuje usługę montażu paneli laminowanych gratis.

Promocja obowiązuje w dniach 1.07.2017 – 31.08.2017 r.

Regulamin Promocji „Letnia promocja - montaż gratis”

 obowiązuje od dnia 01.07.2017r.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Letnia promocja - montaż gratis”, zwanej dalej Promocją.
 2. Organizatorem Promocji jest: MULTI-FORM II Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 11, 43-100 Tychy, NIP: 6461011186, wysokość kapitału zakładowego: 2 477760,00 zł, KRS: 0000129102 - Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej Organizatorem.
 3. Promocja trwa od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

§ 2

Warunki obowiązywania Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie odbiorca indywidualny.
 2. Promocja obowiązuje w salonie Multi-Form we Wrocławiu, znajdującym się przy ul. Paprotnej 8.
 3. W ramach Promocji przy zakupie paneli laminowanych Swiss Krono z kolekcji Aurum oraz Platinium Uczestnik Promocji otrzymuje usługę montażu paneli laminowanych gratis.
 4. Warunkiem obowiązywania Promocji jest zakup min. 25m2paneli laminowanych.
 5. Minimalna cena detaliczna paneli podłogowych objętych Promocją wynosi 45zł/m2 brutto.

 §3

Warunki skorzystania z usługi montażu

1. Warunkiem realizacji usługi montażu jest:

a) zakup komplementarnych akcesoriów wykończeniowych wymaganych przez producenta do prawidłowego wykonania podłogi w systemie pływającym tj. panel laminowany, podkład podłogowy, folia paroizolacyjna, listwa przypodłogowa i dylatacyjna.

b) usługa montażu materiału może być przeprowadzona jedynie na przygotowanym podłożu spełniającym wymogi producenta zawarte w karcie technicznej produktu w systemie pływającym.

2. Promocja nie obejmuje montażu listew przypodłogowych i dylatacyjnych.

a) Wszelkie prace dodatkowe polegające m.in. na montowaniu listew przypodłogowych, dylatacyjnych, akrylowanie, równanie podłoża wiążą się z koniecznością wykonania dodatkowej kalkulacji i stanowią koszt Uczestnika.

b) Ostateczny koszt usług, o których mowa w § 4 pkt. 2 niniejszego regulaminu zostanie oszacowany po wykonaniu pomiaru przez ekipę montażową wskazaną przez Organizatora.

3. Usługa montażu zrealizowana może być na terenie Wrocławia oraz w odległości do 20km od Wrocławia.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1.      Promocja nie może być łączona z innymi promocjami Organizatora.
 2.      Promocja nie obowiązuje na produkty przecenione.
 3.      Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

 

 


Partnerzy